Skattekommisionen

Der er behov for en reform af skattesystemet som gør det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Derfor skal skattereformen skal indeholde en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder ikke mindst skatten på den sidst tjente krone.

Derfor nedsatte VK-regeringen en skattekommission, som består af 10 uafhængige sagkyndige medlemmer. Skattekommissionen udarbejde en række af modeller til en reform af det danske skattesystem, som skulle danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform.

Skattereformen skal understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og gennemføres inden for rammerne af den holdbare 2015-plan. Hensyn til globaliseringen samt et robust skatte- og afgiftssystem skal ligeledes inddrages i overvejelserne om modeller for en samlet skattereform.

Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen. I forbindelse med reformen kan en skat eller afgift sættes op, hvis skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Ejendomsværdiskatten på boliger fastholdes uændret. Finansieringselementer uden for skatte- og afgiftssystemet kan inddrages, såfremt de understøtter det overordnede sigte med reformen, og modellerne til en skattereform kan eventuelt indfases over en årrække.

Skattekommissionen består af følgende medlemmer:

  • Carsten Koch, direktør, Danske Invest (formand)
  • Peder Andersen, institutleder, Københavns Universitet
  • Hanne Søgaard Hansen, direktør, Grant Thornton
  • Hans Severin Hansen, partner, Plesner
  • Åsa Hansson, lektor, Lunds Universitet
  • Claus Thustrup Kreiner, professor, Københavns Universitet
  • Henrik Olejasz Larsen, direktør, Sampension
  • Michael Møller, professor, Copenhagen Business School
  • Helena Skyt Nielsen, professor, Århus Universitet og AKF
  • Bo Sandemann Rasmussen, professor, Århus Universitet

Skattekommissionen kan offentliggøre analyser og debatoplæg mv. såfremt kommissionen finder det hensigtsmæssigt. Skattekommissionen skal aflægge rapport til regeringen senest 1. februar 2009.

Læs kommissoriet for Skattekommissionen her.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.